Wat heeft Doorpakkers te bieden:

Iedereen kan door omstandigheden tegen problemen aanlopen waar zij zelf niet meer uitkomen. Denk hierbij aan dak- thuisloosheid, financiële problemen, verslaving, psychiatrie, sociaal netwerk (vrienden/familie) en woonvaardigheden. Hierdoor belanden veel mensen in een negatieve spiraal. Doorpakkers wil deze spiraal graag doorbreken. Daarbij biedt Doorpakkers jou zowel een klein zetje in de rug als intensieve ambulante begeleiding afhankelijk van wat er in jouw specifieke situatie benodigd is. Wij bieden jou graag maatwerk en sluiten graag aan bij de doelen die je zelf stelt.

Door onze begeleiding stellen wij jouw in staat om weer zelf de regie over je leven op te pakken. Hierdoor kan je zo zelfstandig mogelijk weer deelnemen in de samenleving.

Wij bieden een no nonsens houding en zeggen waar het op staat. Wij werken met een klein team waardoor je altijd met een vertrouwd gezicht te maken krijgt. Daarnaast hebben wij alleen zeer ervaren medewerkers in dienst die allen doen waar wij voor staan: doorpakken!!

Door intrinsieke motivatie te verbinden aan extrinsieke motivatie richtten wij ons op het verminderen van het recidiverisico. Wij vinden het belangrijk om jouw een keuze te bieden waarbij je de gevolgen duidelijk kan overzien. De samenwerking met de reclassering is daarbij een belangrijk onderdeel.

Bij ons start je met een vrijblijvende intake. Van daaruit ondersteunen we jouw bij je hulpvraag (formuleren) om hierbij passende ondersteuning te kunnen ontvangen, zodat je zo snel mogelijk de regie weer in handen krijgt en zelfstandig verder kan.

Welzijnszorg

Gezondheidszorg

Forensische Zorg

Doorpakkers

Wij pakken door!

Over Doorpakkers

Over ons

Doorpakkers is opgericht door Akeem Elmin en Ton Verlinden. Beiden hebben zeer veel ervaring opgedaan binnen o.a. maatschappelijke opvang, reclassering, ggz, verslavingszorg en de jeugdzorg. Door deze brede ervaring hebben wij een eigen kijk ontwikkeld. In onze visie staat het burgerschap centraal. Daarbij werken wij graag vanuit een totaalaanpak waarbij wij kijken vanuit een holistische visie.

Missie Doorpakkers

Missie

Ons motto is doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wij vinden het belangrijk om transparant en duidelijk te zijn richting onze klanten en netwerkpartners. Wij gaan problemen niet uit de weg en hanteren daarbij een nuchtere aanpak. Daarbij is maatwerk het sleutelwoord.Visie Doorpakkers

Visie

De samenleving verandert steeds sneller waardoor er steeds meer mensen buiten de boot vallen. Daarnaast moet er met steeds minder inzet meer gebeuren. Wij vinden echter dat niet de economische maar de sociale waarde van mensen leidend zou moeten zijn. In onze visie kijken we daarom naar een totale aanpak.


Samen door pakken?