Missie & Visie

Missie

We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen

Het motto van Doorpakkers is doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Dat doen we zowel binnen als buiten de gebaande paden. We vinden het belangrijk om transparant en duidelijk te zijn richting onze cliënten, netwerkpartners en medewerkers. Doorpakkers gaat problemen niet uit de weg en hanteert daarbij een nuchtere en normaliserende aanpak.

BELANGENBEHARTIGER

Niemand is hetzelfde. Wij geloven in een inclusieve samenleving, waar iedereen een plek heeft. We zijn dé belangenbehartiger van onze cliënten: onrechtvaardigheden en stigmatisering maken we bespreekbaar en pakken we aan. Belemmerende wet -en regelgeving ‘stellen we aan de kaak’, alles met het doel om de ‘drempels’ voor onze cliënten duurzaam te verlagen.

WE WERKEN AAN ZELFSTANDIGHEID EN STAAN IN VERBINDING

Doorpakken betekent soms ook tijdelijk de regie overnemen wanneer nodig. Dit doet Doorpakkers altijd samen, op maat en op een coachende manier zodat cliënten zelf de regie weer leren pakken. Daarbij zoekt Doorpakkers graag in de omgeving naar andere mogelijkheden die steunend kunnen zijn. Dit kan een maatje, buurman, goede vriend of leuke hobby zijn. Op deze manier maakt Doorpakkers zichzelf uiteindelijk overbodig.

Missie en Visie
Peter Akeem en Ton

Visie

De sociale waarde van mensen moet leidend zijn

De samenleving verandert steeds sneller en wordt complexer, waardoor er steeds meer mensen ‘buiten de boot vallen’. Daarnaast moet er met steeds minder inzet, meer gebeuren. Wij vinden dat niet de economische maar de sociale waarden van mensen leidend zijn. In de visie van Doorpakkers hanteren we een totale aanpak. Allereerst door op zoek te gaan naar de eigen kracht van onze cliënten. Door vanuit de krachten te werken vinden zij motivatie en realiseren zij haalbare doelen. Hierdoor is men in staat zelf de regie weer op te pakken. Doorpakkers doet dit niet alléén en neemt hierbij zoveel mogelijk de omgeving mee, zoals bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen, werk, familie, vrienden en verenigingen. We vinden het essentieel om mensen (weer) mee te laten doen, erbij te laten horen en deel uit te laten maken van (een veiligere) maatschappij.

Doorpakkers gaat verder en wil zijn specifieke forensische (begeleidings)kennis breed uit- en overdragen aan partners en belanghebbenden.

KERNWAARDEN

CREA(C)TIEF:

creativiteit en actiegericht

Doorpakkers is actiegericht en hierbij creatief in het oplossen van problemen. Zowel in het primaire proces, in het contact met cliënten en samenwerkingspartners, als bij interne vraag -en beleidsstukken.

VERBINDEND:

Doorpakkers doet het samen en weet te verbinden op allerlei niveaus. We verbinden de cliënt met zijn of haar netwerk en op organisatieniveau verbinden we tussen de verschillende belanghebbenden.

BETROUWBAAR EN BETROKKEN:

“We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.”

Je kan op Doorpakkers bouwen. We komen na wat we afspreken. “Ruis op de lijn”, vinden we storend.

TRANSPARANT:

In onze werkwijze en doelstellingen zijn we helder, consistent, transparant en dus goed te volgen, voor zowel de cliënten als belanghebbenden.

NORMALISEREND:

De complexe problematiek die we samen met belanghebbenden en cliënten aanpakken, vraagt om een normaliserende aanpak en benadering. Doorpakkers organiseert oplossingen ‘met twee voeten op de grond’. Dit vanuit de visie dat zij altijd een beroep willen doen op de krachten, mogelijkheden en het ‘gezond verstand’ van mensen.

Samen doorpakken?

Neem contact op!