Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding bij mensen thuis
Doorpakkers biedt ambulante begeleiding aan bij mensen thuis. In geval van dak -en of thuisloosheid zoeken en bemiddelen we naar een kamer of tijdelijke opvangplek. De betrokken casemanager helpt bij het toe leiden naar een zinvolle dagbesteding, werk en biedt praktische ondersteuning bij financiën en psychische en psychosociale problemen. Door te werken aan herstel en stabiliteit ten aanzien van de verschillende probleemgebieden, werken we aan het voorkomen van recidive.
Doorpakkers team ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Ambulant wonen

De casemanager start de begeleiding met het werken aan vertrouwen. Gedurende het traject is de casemanager altijd gericht op samenwerking en op het verdelen van verantwoordelijkheden van de acties die genoemd staan in het begeleidingsplan.

We zijn goed bereik- en benaderbaar, present en helpen bij praktische problemen. Voornamelijk betreft het kwetsbare cliënten die (begeleid) zelfstandig kunnen wonen, maar ‘tussen-wal-en-schip’ (dreigen te) vallen en vaak ervaren ‘klem’ zitten in het systeem. We stellen ons hierin op als belangenbehartiger en gaan in dat geval het gesprek aan met de betrokken instanties.

Doorpakkers team ambulante begeleiding
Doorpakkers team ambulante begeleiding

Samen doorpakken?

Neem contact op!