Over ons

Over ons

Wie zijn de Doorpakkers?

Doorpakkers is opgericht medio 2017 door Akeem Elmin en Ton Verlinden. Vanuit hun brede ervaring hebben zij een eigen(tijdse) visie en aanpak ontwikkeld. Doorpakkers is in Eindhoven gestart met ambulante begeleiding en biedt daarnaast sinds april 2020 verblijfszorg aan. De forensisch beschermd wonen locatie ‘Intermezzo’ biedt onderdak en begeleiding aan 20 cliënten.

ENTHOUSIAST TEAM

Met een gedreven team van 20 enthousiaste medewerkers richten we ons op de meest kwetsbare burgers die tussen-wal-en-schip’ (dreigen te) vallen. Met onze no-nonsens aanpak en (forensische) expertise bieden wij een compleet begeleidingsaanbod om mensen weer deel te laten nemen en bevorderen we actief burgerschap. Dit doen we altijd vanuit samenwerking en netwerkgericht.

Over ons Doorpakkers

Doorpakkers Team

Wij Pakken Door!
Jordean

Jordean

Woonbegeleider Intermezzo

Woonbegeleider Intermezzo

Jorrit

Jorrit

Woonbegeleider Intermezzo

Woonbegeleider Intermezzo

Dennis

Dennis

Woonbegeleider Intermezzo

Woonbegeleider Intermezzo

Joris van Nimwegen

Joris van Nimwegen

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Wat anderen zeggen over Doorpakkers

Onze Recenties

“De missie en visie van Doorpakkers zijn in het werk herkenbaar voor mij. Er wordt een totale opvang en begeleiding geleverd en het aanbod van hulpverlening is gericht op kansen bieden. Ze hebben lef in hoever ze hierin gaan.”

Procesregisseur Gemeentelijk De-escalatie

Team Sociaal,-Ruimtelijk,- en Veiligheids domein
Procesregisseur Gemeentelijk De-escalatie

“Tot slot zie ik Doorpakkers in het hele proces met cliënten als een betrouwbare samenwerkingspartner. Het werken met een shared-caseloads (collega’s kennen elkaars cliënten) maakt dat de begeleiding altijd gecontinueerd kan worden als een casemanager wegvalt.”

Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

Toezichthouder / mentor
Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

“Naast een concrete, praktische aanpak hebben de medewerkers bij de Doorpakkers ook een dosis humor. Dit geeft ruimte voor relativering binnen de soms complexe casussen. Kortom een aanwinst voor de samenwerking binnen het justitiële werk gericht op recidive vermindering en een betere samenleving.”

Reclassering Nederland – Regio Helmond

Toezichthouder
Reclassering Nederland – Regio Helmond

“Doorpakkers heeft kennis van het werk(veld) en de cliënten. Zij geven, ongeacht de problematiek, elke cliënt een kans in hun traject. Hierbij hanteren ze een actieve vorm van ondersteuning en begeleiding. Om dit mogelijk te maken, heb je casemanagers nodig die flexibel kunnen zijn en goed in samenwerking moeten kunnen treden met alle soorten cliënten en verwijzers. Doorpakkers laat zien dat zij dit vrijwel altijd goed doen.”

Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

Toezichthouder / mentor
Reclassering Nederland – Regio Eindhoven

“Daar waar veel organisaties meer vanuit kantoor werken, gaat Doorpakkers met cliënten mee. Ze halen de cliënt op als dit echt niet anders kan, ondersteunen ook bij zaken die niet altijd binnen het takenpakket vallen, maar wel nodig zijn voor het behalen van het einddoel.”

Verslavingsreclassering NK

Toezichthouder
Verslavingsreclassering NK

“De woonbegeleiders zijn kundig en kunnen omgaan met de specifieke noden van de doelgroep. Ondanks dat de Doorpakkers als organisatie de laatste jaren hard is gegroeid, blijft hun kwaliteit gewaarborgd. Wij zijn blij met hun bestaan.”

ACT team forensische zorg

De Woenselse Poort
ACT team forensische zorg

“De medewerkers van Doorpakkers komen hun afspraken steeds na. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats en ook, tussendoor, is er steeds afstemming van zorg. Kortom de samenwerking is steeds bijzonder goed, intensief en transparant.”

ACT team forensische zorg

De Woenselse Poort
ACT team forensische zorg

“Als toezichthouder heb ik regelmatig cliëntoverleg met de Doorpakkers. Ook hierin nemen zij voldoende tijd de situaties te bespreken en te anticiperen op de omstandigheden om waar mogelijk de gestelde doelen te bereiken.”

Reclassering Nederland – Regio Helmond

Toezichthouder
Reclassering Nederland – Regio Helmond

“Doorpakkers werkt outreachend en out of the box. Ze kijken naar wat nodig is om weer een basis te creëren. Als er een basis bereikt is en meer hulp is nodig (denk aan intensieve behandeling) denken zij mee en motiveren ze cliënt hiervoor.”

Verslavingsreclassering NK

Toezichthouder
Verslavingsreclassering NK

Waar zijn wij actief

Wij zijn actief binnen de regio Brabant Zuidoost
Brabant Zuidoost
  • Eindhoven
  • Helmond
  • Deurne
  • Asten
  • Gemert-Bakel
  • Laarbeek
  • Someren
  • Geldrop-Mierlo
  • Son & Breugel
  • Nuenen
Zuid-Oost Brabant