TOP! Woning

Onze tijdelijke opvang plaatsen in buurten en wijken
Doorpakkers heeft sinds 2019 in samenspraak met klanten, medewerkers en partners als woningcorporaties, gemeenten en Reclassering een vernieuwd woonconcept ontwikkeld.
Doorpakkers TOP Woning

TOP! Woning

Onze tijdelijke opvang plaatsen in buurten en wijken

Specifiek voor cliënten in acute situaties waarbij (dreigende) dakloosheid speelt, kunnen we Tijdelijke Opvang Plaatsen (TOP! woningen) aanbieden.

Deze tijdelijke huisvesting lost namelijk direct het probleem van dak- en thuisloosheid op en geeft de cliënt en de casemanagers een stabiele basis om de (vaak verweven) problematiek op de overige leefgebieden aan te pakken. We zetten de TOP! woningen in als product bij ‘Ambulante begeleiding met verblijf’.

We zien en ervaren het ontbreken van stabiele woonruimte nu vaak als hoofdproblematiek. Zonder woonruimte is het ingewikkeld om goede ambulante (woon)begeleiding te bieden. Met als gevolg dat we de overige probleemgebieden vaak moeilijk kunnen oppakken. Een eigen (tijdelijke) woonplek met zorg op maat in de wijk vormt de basis voor deelname aan de maatschappij en goed herstel.

De TOP! woningen zijn volledig ingericht en bieden ruimte aan maximaal 3 cliënten die tijdelijk voor de duur van 6-8 maanden in de TOP! woning kunnen verblijven.

 

WELKE PROBLEMEN LOSSEN WE OP DOOR HET INZETTEN VAN TIJDELIJKE WOONRUIMTE?

  • We voorkomen (langdurige) dak -en thuisloosheid in situaties, waarbij men bijvoorbeeld na een detentieperiode en/of uithuisplaatsing (geen aansluitende) woon -of verblijfplaats (meer) heeft.
  • Met de inzet van TOP! woningen zorgen we voor een tijdelijke, stabiele woonsituatie om problemen op overige leefgebieden verder aan te pakken.
  • Door middel van een goede resocialisatie bieden we kansen en faciliteren we een belangrijke basis voor bijvoorbeeld een delict vrije toekomst en verminderen we de kans op recidive en/of terugval aanzienlijk.
  • Mensen met een justitieel verleden en/of psychiatrische problemen en/of een verstandelijke beperking willen net als andere mensen ‘erbij horen’ en zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Sociale inclusie vinden wij belangrijk. Wij zijn van mening dat wij als professionals een belangrijke taak hebben om hen hiermee te helpen.
    We voelen dan ook een inspanningsverplichting om op zoek te gaan naar (woon)plekken waar mensen met beperkingen en/of problemen welkom zijn of proberen deze plekken te creëren.
  • Met de TOP! woningen kunnen we stabilisatie en de opstap naar duurzame huisvesting, inkomen en participatie realiseren.

Samen doorpakken?

Neem contact op!