De medewerkers van Doorpakkers komen hun afspraken steeds na. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats en ook, tussendoor, is er steeds afstemming van zorg. Kortom de samenwerking is steeds bijzonder goed, intensief en transparant.”