Doorpakkers heeft kennis van het werk(veld) en de cliënten. Zij geven, ongeacht de problematiek, elke cliënt een kans in hun traject. Hierbij hanteren ze een actieve vorm van ondersteuning en begeleiding. Om dit mogelijk te maken, heb je casemanagers nodig die flexibel kunnen zijn en goed in samenwerking moeten kunnen treden met alle soorten cliënten en verwijzers. Doorpakkers laat zien dat zij dit vrijwel altijd goed doen.”