Als toezichthouder heb ik regelmatig cliëntoverleg met de Doorpakkers. Ook hierin nemen zij voldoende tijd de situaties te bespreken en te anticiperen op de omstandigheden om waar mogelijk de gestelde doelen te bereiken.”